Cây Lan Ý – Cây Huệ Hòa Bình

120 

  • Tên khoa học: Spathiphyllum
  • Tên tiếng anh: Peace Lily, White Sails plant, Spathe flower
  • Tên gọi khác: Bạch Môn, Vỹ Hoa Trắng hay Huệ Hòa Bình
  • Rất tốt khi để trong phòng khách hay phòng làm việc. Để thanh lọc khí đọc